Het gaat niet om wat je doet, maar wie je werk je in staat stelt om te zijn

Teveel mensen pinnen zich nog vast op (de oppervlakkigheid) CV als ze een carrière-koerswijziging willen inzetten. Er wordt dus teveel gekeken naar WAT ze gedaan hebben. Deze Talk is een mooie ingang naar het inzicht dat het niet gaat om WAT je gedaan hebt, maar veel meer om datgene waar je in essentie naar streeft als je je werk doet en wie het je in staat stelt om te zijn als mens.

“Maybe it’s more important to understand that career satisfaction doesn’t come from what you do, it comes from who you get to be while you’re doing that job.”

En een ander mooie inzicht wat ze aanhaalt (en ook mijn ervaring is) is dat ze niet gelooft dat mensen niet weten wat ze willen. Ze zijn bang om het te erkennen omdat ze er dan iets aan zouden moeten gaan doen.

Anyway check de talk hieronder:

Schuiven naar boven